PM Summit 2015 Konferansı - Türkiye ve Dünya’da PPP Projelerinin Kalkınmaya Etkisi

27 Ekim 2015 tarihinde, Ankara’da PMI Türkiye’nin "PM Summit 2015 Konferansı’nda" Fatih Kuran “Türkiye ve Dünyada PPP Projelerinin Kalkınmaya Etkisi”  oturumu ile yer aldı.  Konferans detaylarına ulaşmak için: http://pmiturkey.org/