Bankacılar için Leasing

Bu programda her düzeydeki bankacıyı Türkiye ve dünyada  en önemli yatırım finansman araçlarından biri konumundaki Leasing ve fiyatlaması hakkında temel bilgi düzeyine ulaştırmak amaçlanmaktadır. Banka kredileri ve Leasing’in benzerlik ve farklılıkları üzerinde özellikle durulacaktır. Leasing’in yıllık işlem hacmi 2007 yılı sonu itibari ile Türkiye’de  8.000.000.000 $’ın üzerindedir. Hızlı bir şekilde büyüyen Leasing’in bankacılar tarafından daha iyi tanınması ve uygulamanın anlaşılması hedeflenmektedir.
 
 
Kimler Katılmalı

Leasing ve yatırım finansmanı ile ilgili tüm bankacılar.
·      
·        Amaç

·     Leasing tanıtmak ve işleyişi hakkında bilgi vermek.
·     Leasing’e konu mal gruplarının incelenmesi ve makine/ekipman bazında farklılıkların aktarılması
·     Dünyadaki uygulamalardan yola çıkarak Türkiye’deki mevcut uygulamaların ve trendlerin analizi
·     Leasing şirketlerinin bölümlerinin fonksiyonları ve işleyişi hakkında bilgi vermek
·     Leasing işlemindeki risklerin, avantajların ve alternatif yatırım finansman araçları ile mukayesesinin aktarılması.
·     Finansal Aritmetik konusundaki temel kavramalara hakimiyet sağlamak
·     En çok kullanılan Leasing ödeme Planlarının  Hazırlanması
 
Ne Öğreneceksiniz

·       Leasing’in Tanımı 
·       Leasing’in Tarihçesi ve Gelişimi
·       Dünya’da Leasing
·       Türkiye’de Leasing 
·       Leasing İşleminde Taraflar
·       Leasing’in İşleyişi
·       Leasing Konusu Mallar
·       Dünya’da ve Türkiye’de Yatırımlarda Leasing’in payı
·       Türkiye’de Leasing’in Sektörel Dağılımı
·       Leasing Çeşitleri
·       Finansal Kiralama Sözleşmesi
·       Leasing’te Riskler
·       Sözleşme Sürelerine göre Mallar
·       Leasing konusu malın 2. el değeri ve risk hesaplamasındaki önemi
·       KDV mahsuplu işlemler ve fiyatlaması
·       Sigorta
·       Finansal Kiralama Kanunu Hakkında Genel Bilgi
·       Kiralayan Ve Kiracı Açısından Muhasebe Kaydı
·       Leasing ve Alternatif Yatırım Alternatifleri 
·       Leasingin Avantajları
·       Yeni kanun taslağı-yenilikler ve değişiklikler
·       Operasyonel Kiralama
 
Neden Operasyonel Kiralama ? 

·       Finansal Kiralamadan Ayrıştıran Kriterler
·       Muhasebel ve Vergisel Bakış
·       Dönem Sonu Opsiyonları
·       Kiracı açısından eşsiz faydalar 
·       Ürünü sunmaya uygun kiracı tipleri
·       Kiralayan açısından eşsiz faydalar 
·       Uzmanlaşma ve Tam Hizmet İşlemler
 İşlemin 3 kar merkezi
 

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin;

Ph:   + 90  216 688 74 94 
Fax: + 90  216 688 74 95