Leasing Satışta Farklılaşma Teknikleri

 

Leasing finansman tekniğinin satış ve pazarlamasını yapan her seviyedeki profesyonelin leasing işleminin  taraflarını ve dinamiklerini daha iyi tanıyıp analiz edebilmeleri ile içinde bulundukları rekabet ortamında kiralayan, kiracı ve satıcı firma üçgeninde farklı çözümler üretip, katma değer yaratmalarını amaçlamaktadır.

 
 
Kimler Katılmalı: 
 • Leasing Profesyonelleri
 • Otomotiv ve İstif Makinesi Sektörlerinin Yöneticileri
 • Makine ve Ekipman Satıcıları
 • Kiracılar
 • Mali İşler ve Finans Profesyonelleri
 • Satın Alma Yöneticileri
 • Leasing ve Kiralama ile ilgili herkes
 
 
Amaç:
 • Leasing işleminin üç temel taşı olan kiracı, kiralayan ve satıcının yapıları, talep ve ihtiyaçları
 • Leasing’in avantajlarını ve bir yatırım finansman tekniği olarak tercih edilmesinin nedenleri
 • Satış hedeflerinin doğru anlaşılmasını ve buna uygun aksiyon planının yapılması
 • Kiracı, kiralayan ve satıcı firmanın ilişkilerinin ve dinamiklerinin analizi
 • Yatırım tipleri arasındaki farklılıkları ve makine&ekipman riski
 • Leasing’e konu mal gruplarının incelenmesi ve makine/ekipman bazında farklılıklar
 • Rekabeti incelemek ve farklı yatırım finansman alternatiflerinin karşılaştırması
 • Kira planın yapılandırılmasının önemi ve kredi risk ilişkisi
 • Farklılaşmanın önemi ve avantajları
 • Leasing’te yaratıcı finansman alternatifleri ile ürün geliştirme yöntemleri

   
İçerik
1. Giriş
 
 • Leasing işleminin işleyişi ve tarafları
 • Leasing gelişim evreleri 
 • Dünya'da leasing 
 • Türkiye’deki güncel durum
 
2. Kendimizi Tanımak
 
 • Hedefler
 • Finansman yapısı
 • SWOT analizi

 

Grup Çalışması: Rekabette Fark Yaratmak

 
3. Kiracıyı Tanımak
 
 • Genel değerlendirme
 • Nakit akışı
 • Sektörel Bakış
 • Yatırım Tipleri ve Kredi Riski

              ♦  Kapasite Artışı

              ♦  Doğalgaz Giderme

              ♦  Teknolojik Yenileme

              ♦  Komple Yeni Yatırım

              ♦  Diğer

 • Makine&Ekipmanı tanımak 
 • Neden Leasing ?
 
Grup Çalışması: Yatırım Riski Analiz Çalışması
 
4. Satıcıyı Tanımak
 
 • Sektör
 • Üretici/Temsilci
 • Makine/Ekipman 
 • 2.El Değer
 • İşlem Hacmi
 • Rakipleri
 • Satıcı Kredisi
 • Diğer
 
5. Yapılandırma Çeşitleri
 
 • Ödemesiz Dönemli Kira Yapıları
 • Artan veya Azalan Ödemeli Kira Yapıları
 • Mevsimsel Değişken Kira Yapıları
 • Ara Ödemeli Kira Yapıları
 • Kira Atlatma
 • Balon Ödemeli Kira Yapıları
 • Kiracının İhtiyaç Analizi
 • Ne Zaman Hangi Yapı Kullanılmalı !
 • Kiralayan Kredi Risk Yönetimi
 • Neden Yapılandırma

             ♦  Karlılık

             ♦  Katma Değer Yaratma

 
6.Satıcı Kredili işlemlerin Kira Hesaplaması
 
 • Iskonto Yöntemi
 • Net Değer Mahsup Yaklaşımı
 • Nemalandırılmış Ön Ödeme Yaklaşımı
 • Parçalı Satıcı Ödemelerinin Hesaplanması
 
7.    Finansal Kiralama ve Sabit Kıymet KDV’si Mahsup İşlemleri
 
 • Sabit Kıymet KDV’si Mahsubu Nedir ?
 • Mahsup Işlemindeki Riskler ?
 • Kira KDV’leri İle Mahsup
 • KDV Havuzu Mahsup Yaklaşımı
 • Mahsubunun TL  Faizlendirilmesi
 • Mahsubunun Döviz Faizlendirmesi
 
8. Rekabet 
 
a) Rakip Yatırım Finansmanı Kaynakları
 
 • ECA Kredileri
 • Satıcı Kredileri
 • Forfaiting
 • Proje Finansmanı

 

b) Karşılaştırmalar
 
 • Sermaye Maliyeti Kavramı
 • Şirketler Nasıl Seçim Yapmalı !
 • Leasing & Banka Kredisi Karşılaştırması
 • Leasing & Nakit Karşılaştırması
 • Leasing & Leasing Karşılaştırması
 • Finansal Açıdan Neden Leasing?

 

Vaka Çalışması: Yatırım Alternatifi Karşılaştırmaları (Finansal Olarak)
Grup Çalışması: Leasing Banka Kredisi Karşılaştırması
Grup Çalışması: Leasing ile Leasing Karşılaştırması
 
9. Farklılaşmak 
 
 • Müşteri Ne İster !
 • Hizmette Farklılaşma
 • Nakit Akışında  Farklılaşma
 • Maliyetlerde Farklılaşma
 • Uzmanlaşmak ve Katma Değer Yaratmak
 
10. Ürün Geliştirme
 
 • Yatırım Bedeli Fiksajı
 • Satıcı Kredisi Uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Belgeli İşlemler
 • Kur ve Parite Fiksajı
 • Kur sepeti
 • Faizsiz kiralama 
 • Otomobil Kiralamasında KDV
 • Balon Ödeme ve Uzatma Opsiyonları
 • Kira Dönemi Uzatma Opsiyonları
 
Eğitim ücreti:  1.250 TL + % 18 KDV (kişi başı ücrettir; aynı şirketten  3 ve daha üstü katılımlarda ücret 1.175 TL + % 18 KDV olarak uygulanır).
 
Eğitim ücretine, ikramlar, öğle yemekleri, eğitim dokümanları ve katılım belgesi dahildir.
 
 
 
Eğitim Direktörü: Fatih Kuran, CPFS, CPPPS 
 
Dinamo Eğitim ve Danışmanlık kurucusu  Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme ve Duke Üniversitesi Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır. Institute for Public Private Partnerships ( USA ) ve Loughborough Üniversitesi (UK) tarafından Certified PPP Specialist ve Certified Project Finance Specialist; Middlesex Üniversitesi ve IFF(International Faculty of Finance) tarafından lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonlarına sahiptir.
Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri , birlik ve  dernekler  ile çeşitli sanayi kuruluşlarına  proje ve yatırım finansmanı, leasing, finans uygulamaları ve yönetimi , finans matematiği ve finansal modelleme  eğitimleri vermekte , danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmakta, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile  fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir.
 
 
 
Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın:
Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95