Proje Finansmanı

"Excel Destekli"İçerik olarak çok iyi tasarlanmış, proje finansmanı konusunda her türlü bilgiyi içeren ve güncel örneklerle zenginleştirilmiş bir eğitim. Eğitmen sektör tecrübesi ve pozitif yaklaşımı ile eğitimin başarılı olması konusunda etkiliydi. Beklentim proje finansmanı kapsamına giren tüm konularda bilgi sahibi olmak ve bağlantıda olduğum kişi ve kuruluşlarla aynı dili konuşmaktı. Bu beklentimin tam anlamıyla karşılandığını söyleyebilirim.

Nalan Abdullahoğlu / Siemens San. ve Tic. A.Ş.
 
Piyasa teammülleri ve standartlarıyla ilgili gerçek örneklerle bilgi edinme fırsatı buldum.
Onur Kıreli / Renaissance Construction 
 
Genel katılımcı profilini kucaklayan bir eğitimdi!
Gökmen Topuz / Zorlu Enerji
 
Proje finansmanı konusunun neleri kapsadığını, banka ve şirketler arası pazarlıkların neler etrafında döneceğini öğrenmek eğitimin en iyi tarafıydı. 
Selim Başkonyalı / Çelebi Holding A.Ş.
 
Proje Finansmanı konusunda, proje yönetiminin kesiştiği noktalarda açık nokta kalmaması anlamında detaylı bilgi almak ve uygulamak beklentisindeydim. Uygulamada kullanacağım. Deneyimler ve tecrübelerin teorik noktalarda açıklamaya olan katkısı eğitimin en iyi tarafıydı. Emeğiniz ve pozitif yaklaşımınız için teşekkürler...
Dr. Şölen Çöl / Mentor Proje Yönetimi 
 
Proje finansmanı konusunda tecrübelerim dolayısıyla parça parça bilgilere sahiptim. Ancak mozaiğin birleşmesi, bildiğimi sandığım konuların ya da merak ettiğim noktaların ortaya çıkması açısından tüm beklentilerim fazlasıyla karşılandı. Şimdi bankalara karşı kendime çok daha fazla güveniyorum. Özellikle uygulamaların yapılması çok yardımcı oldu. Bankalar ile müzakere teknikleri güzel bir sürpriz oldu. Çok yararlandım.
Serdar BAŞAR / MSG Enerji
 
Proje finansmanı temel bilgilerinin anlaşılması konusunda yararlı bir eğitim oldu.
Nihat Hatay / TEB
 
Proje finansmanı hakkında temel kavramlar, riskler, önlemleri ile ilgili değerlendirme yetisi kazanmayı hedefliyordum. 
Beklentim gerçekleşti. Benim için yeni bir içerik, çok faydalı oldu.
Deniz Turunç / Bank Pozitif
 
Eğitimden önce birçok tanımı duymuş ve birçok çalışmayı incelemiştim. Fakat bunların ne şekilde ve nerede kullanılacağını bilmiyordum. Şu anda fizibilite çalışması yapabilecek düzeye geldiğime inanıyorum.
Ceren YENEL / Çelebi Holding A.Ş.
 
Yatırım projelerini değerlendirip hayata geçirmeden önce yaptığımız hesaplamalardaki eksikliklerimi ve bilmediklerimi öğrenmek amacındaydım. Gerçekten kariyerim ve yaptığım iş gereği hem kendime hem de şirketime daha fazla katkı sağlayacağım. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederim.
Tarık Çoban / Zorlu Enerji
 
İki günlük seminerde verdiğiniz bilgilerden ben şahsen çok faydalandım. İş dünyasındaki bakış açımı daha da genişletti. 
"Proje Mantığı İle Düşünmek" metodolojisini içselleştirdikten sonra eminim ki iş yapma kalitemizde de bir artış olacaktır. 
Hüseyin ESKİCİ / İMKB
 
Katılımcıların gerçek hayatta (iş ortamında) birebir karşılaştığı olaylarla örnekler vermesi 
Proje Finansmanı eğitimini adeta bir workshop haline getirdi. Güzel birikim ve bilgi paylaşımı oldu.
Selin SEZGİN / Evyap Sabun, Yağ Gliserin A.Ş.
 
 
 
Proje Finansmanı Eğitimi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlardaki verimlilik vekarlılık düzeylerini analiz edebilmesini, risk analizi yapabilmesini ve proje finansmanının geleneksel kredi uygulamalarından farklarını kavrayabilmesini amaçlamaktadır.
 
 
 • Proje Finansmanı Kavramı ve Terminolojisi 
 • Dünya’da Proje Finansmanı
 • Proje Finansmanının Taraflar ve Yapılandırılması
 • Proje Finansmanı ve PPP 
 • Proje Finansman Kararını Etkileyen Faktörler 
 • Proje Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Proje Tipleri ve Farklı Risk Profilleri
 • Proje Finansmanında Çok Yönlü Risk Analizi ve Yönetimi
 • Proje Performans Kriterleri
 • Yatırımcı ve Banka Müzakere Süreci ve Yönetimi 
 • Sermaye ve Öz Kaynak Maliyeti
 • Alternatif Finansman Yöntemleri
 
 
Kimler Katılmalı:
 

Proje değerlendirilmesi alanında çalışan özel ve kamu sektörü çalışanları, kredi pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, proje geliştiriciler ile proje yöneticileri, yatırım konusu makine satıcıları, yüklenici şirket yöneticileri, her nevi proje danışmanları, sigorta şirketleri,proje ve yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.

 
İçerik:
 
 
1. Giriş ve Genel Bakış
 
 • Terminoloji
 • Proje Finansmanı ve Yapılandırılmış Finansman Kavramları
 • SPV Kavramı
 • Proje Finansmanı ile Kurumsal Finansman Mukayesesi
 • Uygulama Alanları
 • Tarihi ve Gelişimi
 • PPP (Kamu Özel Sektör Ortaklıkları) Nedir ?
 • Dünyada Proje Finansman Uygulamaları, İstatistikler ve Trendler 
 • Türkiye’de Proje Finansmanı
 • Neden Proje Finansmanı ? Avantaj ve Dezavantajları ?
 • Kaldıraç Etkisi ve Önemi
 • Yatırım Projelerinin Safhaları ve Proje Finansmanı
 • GRUP ÇALIŞMASI 1 - Proje Süreçleri ve Riskler

 

 

2. Proje Riskleri

 • Dönemlerine Göre Riskler

              ♦  Proje Aşaması

                 ♦  Mühendislik ve İnşaat Süresi

              ♦  ‘Start upPhase’ Fiziki Tamamlama Kabul Aşaması

              ♦  Faaliyet Aşaması

 • Projelerin Fiziksel ve Finansal (Ekonomik) Tamamlanması Kavramları
 • Finansal(ekonomik) Tamamlama Koşulları
 
Çeşitlerine Göre Riskler
 
 • İnşaat ve Tamamlanma Riski
 • Operasyon Riski
 • Satış Riski
 • Faaliyet Riski
 • Finansal Riskler
 • Ekonomik Riskler
 • Politik Risk
 • Yasal Risk
 • Çevresel Riskler ‘Ekvator Prensipleri’
Proje Tipleri ve Özellikleri (Hidro, Rüzgar, Liman, Oto yol, Havaalanı vb.)
GRUP ÇALIŞMASI 2 – Risk Yönetim Uygulamaları Örnekleri
GRUP ÇALIŞMASI 3 – Proje Tipleri ve Majör  Riskler
 
 
3. Risk Yönetimi ve Proje Anlaşmaları
 
 • İşlemin Tarafları ve Yapılandırılması
 • Farklı Yapılanma ve Uygulamalar
 • Satış Anlaşmaları ve Çeşitleri
 • Müteahhitlik, Tedarik ve Proje Yönetimi ile İlgili Anlaşmalar (EPC Sözleşmesi)
 • Proje Operasyon Süreci ile İlgili Anlaşmalar (O&M Sözleşmesi)
 • Proje Finansmanında Sigorta ve Önemi
 • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular
 • Türkiye’de Şirketlerin Finansal Sorunları
 • Yaygın Finansal Hatalar
 • Projeler Neden Başarısız Olur ? Örnekler
 • VAKA ÇALIŞMASI 1.Bölüm- Proje Risk İncelemesi ve Değerlendirmeleri
 
 
4. Finansman Kaynakları ve Kullanım Koşulları
 
 • Proje Finansmanında Öz Kaynak ve Borç 
 • Farklı Öz Kaynak Ödeme Yapıları
 • Kredi Değerlendirme Kriterleri

             ♦  İnşaat Öncesi

             ♦  İnşaat Sonrası (Faaliyet)

 • Proje Finansman Kaynakları

             ♦  Sendikasyon Kredileri ve ‘Club Loan’ Kavramı

             ♦  Ticari Bankalar

             ♦  Yatırım Bankaları

             ♦  ECA Kredileri

             ♦  Leasing

             ♦  Satıcı Kredileri

             ♦  Bono Piyasaları

 • Birincil ve İkincil Borç Kavramı
 • ‘MezzanineDebt’ Ara Finansman ve Uygulaması
 • ‘Bankability’ Kavramı
 • Farklı Kredi Geri Ödeme Planları (Riskler ve Avantajlar)

             ♦  Eşit Taksitli Ödeme

             ♦  Eşit Ana Paralı Ödeme

             ♦  Artan Taksitler

             ♦  Azalan Taksitler

             ♦  Mevsimsel Ödeme

             ♦  Ödemesiz Dönem

             ♦  Ara Ödemeler

             ♦  Boş Geçen Ödemeler

             ♦  Balon Ödeme

Kredi Kullanımda Özel Şartlar
 • Ek Borçlanma
 • Kredi Kullanım Süresi
 • Kar Dağıtımı
 • Rezerv Hesaplar
                 ♦  Borç Servis Rezerv Hesabı
                 ♦  Bakım Onarım Rezerv Hesabı
 • ‘Cash Sweep’ Nakit Süpürme Yatırım Dönemi Finansman Giderleri
 • Yatırım Bütçesi Aşım Durumu
 • Ortalama Kredi Süresi
 • İlave Yatırım Yapma Durumu
 • Erken Kapatma Durumu
İdeal TeminatPaketi  ve Yönetimi
Makine&Ekipman İkinci El Değeri
Proje Finansmanında Sigorta
Finansman Maliyet Kalemleri
Bankacı ve Yatırımcı Bakış Açıları ile Mukayeseli Proje Finansmanı
GRUP ÇALIŞMASI 4 – Proje Finansmanı Müzakere Kriterleri Analizi

 
 
5. Finansal Modelleme (Fizibilite) ve Değerlendirme
 
 • Proje Finansal Fizibilite Raporu

             ♦  Satış/Gelir Projeksiyonları

             ♦  Gider Projeksiyonları

             ♦  Kredi Geri ödeme Tablosu

             ♦  Amortisman Tablosu

             ♦  İşletme Sermayesi Tablosu

             ♦  Gelir Tablosu

             ♦  Nakit Akışı

 • Gelir Tablosu ile Nakit Akışı Arasındaki Farklar
 • ‘Cash FlowWaterfall’ Nakit Akış Şelalesi
 • Net Nakit Akışı Kavramı
 • Farklı Geri Ödeme Alternatifleri ve Avantajları
 • Projenin Finansal Modellemesi
 • Finansal Modelleme Yaparken Önemli  Noktalar
 • Proje Değişkenleri ve Tahmin Yöntemleri
 • GRUP ÇALIŞMASI 5 – Proje Yapılandırma Kriterleri ve Proje Tiplerine Göre Farklılıklar
 • Proje Performans Kriterleri

             ♦  İç Verimlilik Oranı (IRR) 

             ♦  Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV)

             ♦  Borç Servisi Karşılama Oranı (BSKO/ DSCR)

             ♦  Başabaş Noktası

             ♦  Proje Geri Ödeme Süresi Analizi (İskontosuz ve iskontolu)

             ♦  LLCR (Kredi Ömrü Karşılama Oranı)

             ♦  PLCR (Proje Ömrü Karşılama Oranı)

             ♦  MIRR

 • Projede Öz Kaynak Borç Dengesinin Kurulması
 • ‘Cash Trap’ Nakit tuzağı 
 • Farklı Analiz Yöntemlerinin Mukayeseleri ve Kullanım Şekilleri
 • Ağırlık Ortalamalı Sermaye Maliyeti  ve Hesaplanması
 • Öz Kaynak Maliyeti Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
 • Hassasiyet Analizi
 • VAKA ÇALIŞMASI 2. Bölüm-Proje Finansal Analiz Çalışması
 
Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya 2010 yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir.
 
 

Eğitim Direktörü: Fatih Kuran, CPFS, CPPPS

Dinamo Eğitim ve Danışmanlık kurucusu  Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme ve Duke Üniversitesi Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır. Institute for Public Private Partnerships ( USA ) ve Loughborough Üniversitesi (UK) tarafından Certified PPP Specialist ve Certified Project Finance Specialist; Middlesex Üniversitesi ve IFF (International Faculty of Finance) tarafından lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonlarına sahiptir.
Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri , birlik ve  dernekler  ile çeşitli sanayi kuruluşlarına  proje ve yatırım finansmanı, leasing, finans uygulamaları ve yönetimi , finans matematiği ve finansal modelleme  eğitimleri vermekte , danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmakta, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir.

 

 

 

 

Bu programa daha önce katılmış bazı şirketler:
• ABN Amro Bank
• A Plus Enerji
• AkEnerji
• AktifYatırımBankası
• Al Baraka Türk
• Alternatif Bank
• Akkök Holding
• AkşanEtüdMüşavirlik
• Aim Asset and Investment 
• Avea
• Bank Pozitif
• Bank Asya
• Borusan Holding
• CalyonYatırımBankası
• Citi Bank
• CPC ElektrikÜretim
• ÇaldereElektrikÜretim
• Çelebi Holding
• Das Mühendislik
• Deniz Leasing
• Deutsche Bank
• Demir Export
• DoğuşGayrimenkul
• Doğuş Holding
• EneraEnerji
• EnerjiSA
• EntekElektrik
• Erna Enerji
• Evyap
• Finans Bank
• GarantiBankası
• Garanti  Leasing
• HalkBankası
• Hayat Kimya
• HSBC
• İMKB
• ING Bank
• KDM Consultancy
• Mentor ProjeYönetimi
• PolatEnerji
• Renaissance İnşaat
• Sanko Enerji
• Siemens Leasing
• Siemens San. ve  Tic. A.Ş.
• SPK
• Stroer
• Şeker Bank
• T  Bank
• T.C. İşBankası
• TEB
• The Royal Bank of Scotland
• TPPD
• TürkEximbank
• TürkiyeKalkınmaBankası
• Türkiye Sınai KalkınmaBankası
• TSKB GayriMenkulDeğerleme
• TürkiyeBankalarBirliği
• TürkiyeFinans
• Unicredit Group
• VakıflarBankası
• Vakıf Leasing
• YapıveKrediBankası
• ZiraatBankası
• ZorluEnerji
• Zurich Sigorta
 
Eğitim ücreti: 1.350 TL + % 18 KDV (kişi başı ücrettir; aynı şirketten  3 ve daha üstü katılımlarda ücret 1.275 TL + % 18 KDV olarak uygulanır).
 
Eğitim ücretine, ikramlar, öğle yemekleri, eğitim dokümanları ve katılım belgesi dahildir. 
 
Proje Finansmanı Danışmanlığı için tıklayınız.
 
55 Soruda Proje Finansmanı dosyasını bilgisayarınıza indirmek için lütfen buraya tıklayın.
 
 

 

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın:

Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94

Fax: + 90  216 688 74 95                  

 

dinamo.co