Proje Finansmanı ve PPP

 
9 - 10 - 11 Aralık 2015, Ankara

 

Proje Finansmanı Eğitimi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlardaki verimlilik vekarlılık düzeylerini analiz edebilmesini, risk analizi yapabilmesini ve proje finansmanının geleneksel kredi uygulamalarından farklarını kavrayabilmesiniamaçlamaktadır. Aynı zamanda dünyada Türkiye’de yatırımların gerçekleştirilmesinde temel bir yöntem haline gelen Kamu Özel Ortaklıkları (PPP-Public Private Partnership) konusu da örnek uygulamalar ve proje finansmanı perspektifi ile irdelenecektir.

 
 

 

 

 
Eğitim sonucunda katılımcılar: 

·         Proje Finansmanı Kavramı ve Terminolojisi 
·         Dünya’da Proje Finansmanı
·         Proje Finansmanının Taraflar ve Yapılandırılması
·         Proje Finansmanı ve PPP 
·         Proje Finansman Kararını Etkileyen Faktörler 
·         Proje Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
·         Proje Tipleri ve Farklı Risk Profilleri
·         Proje Finansmanında Çok Yönlü Risk Analizi ve Yönetimi
·         Proje Performans Kriterleri
·         Yatırımcı ve Banka Müzakere Süreci ve Yönetimi 
·         Sermaye ve Öz Kaynak Maliyeti
·         Alternatif Finansman Yöntemleri
·         PPP’nin Temel Kavramları
·         PPP Modelinin Giderek Artan Önemi ve Nedenleri
·         Mevcut Durum, Gelecekteki Trend ve Beklentiler
·         PPP Çeşitleri
·         Dünyada Farklı Sektörlerde PPP Uygulamaları
·         Türkiye’de Örnek PPP Uygulamaları
·         PPP Çeşitleri ve Uygulama Örnekleri

Konularında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.

 

 

İÇERİK

 

 

1.         Giriş ve Genel Bakış
2.         Proje Riskleri
3.         Risk Yönetimi ve Proje Anlaşmaları
4.         Finansman Kaynakları ve Kullanım Koşulları
5.         Finansal Modelleme (Fizibilite) ve Değerlendirme

6.         PPP Kavramı, Avantajları ve Sözleşme Opsiyonları

 

 

 
Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya 2010 yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir. 
 
 
Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın
 
Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95                 
info@dinamo.co