Satışçılar için Finans

Satış faaliyeti içinde aktif şekilde yer alan ve ürününü satabilmek amacı ile müşterilerine alternatif finansman çözümleri geliştirmek durumunda olan satıcılar için özel olarak yapılandırılmış bir programdır. Eğitim süresince müşteri talep ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ile  finansal ve işlemsel risklerin farkında olma ve çözüm geliştirme konuları üzerinde özellikle durulacaktır. Temel finans kavramlarının anlaşılıp doğru şekilde rakamsal değerlendirmeler yapma becerisini kazandırılması hedeflenmektedir. 
Kimler Katılmalı: 
Müşterilerine proaktif şekilde ürün satışı ile birlikte finansal çözüm geliştirirken bu bağlamdaki riskleri de doğru analiz etmesi gereken satış yetkilileri
 
İÇERİK:  

1.  Satış
a. Satış Nedir ?
b. Satış Tipleri
·       Nakit Satış
·       Vadeli Satış
·       Konsinye Satış
·       Teminatlandırılmış Satış
·       Hizmet Satışı
·       Uzun Vadeli Anlaşmalar
c. Satıştan İndirimler
·       Batık İşlemler
·       İadeler
·       Karşılıklar
·       Garantiler
·       Nakit İskontosu
 
2. Satışların Maliyeti
a. Satılan Malın Maliyeti
b. Stok Değerleme
·       LIFO
·       FIFO
·       Ortalama
c. Nakliye Maliyeti
d. İskonto
e. Hizmet Maliyeti
 
3. Bütçe/Planlama
a. Bütçe Nedir ?
b. Satış Bütçesi
c. Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
d. Masraf Bütçesi
 
4. Faiz Hesapları/Paranın Zaman Değeri
a. Faiz ve Faiz Oranı Kavramları
b. Gelecek Değer Kavramı
c.  Bugünkü Değer Kavramı
·       Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
·       Anüite Kavramı ve Anüitelerin Bugünkü Değeri
d. İç Verim Oranı (İç getiri oranı)
e. Paranın Zaman Değeri Uygulamaları
f.  Taksitli Satış ve Ödeme Maliyetini Hesaplama
g. Taksit Tutarlarını Hesaplama
 
5. Finansal Tablolar
a. Muhasebe ve Finansal Raporlama Kavramları
b. Finansal Tabloların Finans Açısından Kullanım Amaçları
c. Finansal Tabloların Tanıtılması
·       Bilanço
·       Gelir Tablosu
·       Nakit Akım Tabloları
 
6. Finansal Yönetim ve Müşteri Risk Analizi
a. Finansal Analiz
·       Oran Analizi
·       Başabaş Noktası Analizi
·       Faaliyet Kaldıracı
·       Finansal Kaldıraç
b. İşletmelerde Finansman Kaynakları
c. Sermaye Maliyeti
·       Yabancı Kaynakların Maliyeti
·       Özsermaye maliyeti
 
7. Yatırım Projelerinin Değerlendirmesi
a. İç Verim Oranı Kavramı ve Hesaplanması
b. Net Bugünkü Değer Kavramı ve Hesaplanması

8. Dünya Piyasalarındaki Gelişmelerin, Enflasyonun, Faiz Oranlarındaki ve Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Yatırımcılara Etkisi

9. Yatırım Finansmanında Müşterinin Talep ve İhtiyaçlarının Analizi
 
10. Yatırım Projelerinde Finansal ve İşlemsel Riskler
a. Ödemesiz Dönemli İşlemler
b. Avans Ödemeler ve Teminat Mektupları
c. Satıcı Kredileri
d. Parsiyel ödemeli işlemler
e. İthalatlı İşlemler ve Teslim Şekillerinin Riskleri
f.  Performans Garantili Ödeme Şekli
 
11.  Yatırım Finansman Teknikleri
a. Finansal Kiralama
b.Operasyonel Kiralama
c. Banka Kredileri
d. Murabaha
e.Forfaiting
f.  ECA (Ülke) Kredileri
 
BU PROGRAM KURUMUN İHTİYAÇLARINA ÖZEL OLARAK YAPILANDIRILIP, KAPALI EĞİTİM OLARAK DA TASARLANABİLİR.


Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın

Ph:   + 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95        
          

info@dinamo.co