Yaratıcı Fiyatlama ve Satış

2007 yılında ABD’de kiracılar üzerinde yapılan bir araştırma leasingin % 52’lik önemli bir yüzde ile nakit akışı kaynaklı nedenlerle tercih edildiğini göstermiştir. Kiracının talep ve ihtiyaçlarına hitap edecek en uygun nakit akışı imkanlarını şirketin hedef karlılığı ve risk anlayışına uygun şekilde oluşturmak her kiralayanın amacıdır. ‘Yaratıcı Fiyatlama ve Satış’ kiracının ihtiyaçlarını daha iyi etüd etmenizi ve kiracıya en  uygun kira planını şekillendirmanizi sağlamayı hedeflemektedir.  

 
Kimler Katılmalı: 

·  Leasing fiyatlama, satış ve pazarlaması ile ilgili çalışan profesyoneller  
 
Amaç:  

·Kiracının talep ve ihtiyaçlarını irdelemek
·Neden Leasing sorusunun cevabını vermek 
·Leasing’in avantajlarını ve bir yatırım finansman tekniği olarak tercih edilmesinin nedenlerini aktarma
·Yatırım tipleri arasındaki farklılıkları ve makine & ekipman riskini kavratmak
·Rekabeti incelemek ve farklı yatırım finansman alternatiflerinin karşılaştırmasını yapmak. 
·Leasing’te yaratıcı finansman alternatifleri ile ürün geliştirmenin yöntemlerini aktarmak.

İÇERİK 


1. Yatırım Tipleri

a. Kapasite Artırımı
b. Teknolojik Yenileme
c. Darboğaz Giderme
d. Komple Yeni Yatırım
e. Faaliyet Dışı Yeni Yatırım
f.  Proje Finansmanı
 
2. Rekabet

a. Leasing Şirketleri
b. Bankalar
c. Ülke Kredileri (Hermes, Coface, Us Exim Vb. )
d. Forfaiting
e. Öz Kaynak
 
3. Neden Leasing?

a. Nakit Akışı
b. NPV
c. Vergi Avantajı
d. Teknolojik Yenileme
e. Bakım, Opsiyon ve Maliyetler
f.  Kolaylık, Uygunluk ve Esneklik
 
4.  Nakit Akışı Elemanları

a. Peşinat
b. Kira Bedeli
c. Vade
d. Ödemesiz Dönem
e. Yapılandırılmış Kira Planı(Step Up/Step Down)
f.  Balon Ödeme
g. Ara Ödemeli Kira Yapıları
h. Mevsimsel Kira Planları
i. Satıcı Kredili İşlemler
 
5. Kira Bedeli Düşürme Teknikleri

a.  Depozito
b. Vadeli Ödeme
c. İskontolu Satın Alma (Blind Discount)
d. Mülkiyet Devir Bedeli
e. Balon Ödeme
f.  Ara Ödeme
g. Kira Planının Yapılandırması(Step Down İşlemler)
 

6.  Kiracı NPV Azaltma Yöntemleri

7.  Fark Yaratan Teknikler Ve Uygulamaları 

a.    Yatırım Bedeli Fiksajı
b.    Kur Fiksajı
c.    Parite Fiksajı
d.    Kur Sepeti Finansman Yaklaşımı
 

8.  Operasyonel Kiralama ve Kiracıya Avantajları

9.  Maliyet Düşürme Ve Kontrol Amaçlı Operasyonel Kiralama

 
10. Ürünü Sunmaya Uygun Kiracı Tipleri


a. Proje Bazlı Çalışanlar
b. Teknoloji 
c. Nakit Akış Yönetimi
d. Outsourcing-Tam Hizmet
e. Bilanço Dışı Borçlanma
f.  Vergi Yönetimi
 
11. Bilanço Dışı Finansmanın Yapılandırılması

a.    Depozito
b.    Kalıntı Değer Sigortası
c.    Özel İskontolu İşlem
d.    Vadeli Ödeme Opsiyonu
e.    Erken Kapatma Opsiyonu
f.     Kiracı ve Kiralayan Faiz Oranına Göre Yapılandırma
 
12. Operasyonel Kiralama Vergi Avantajının Fiyatlamaya Yansıtılması
 
13. Opsiyonlar ve Fiyatlaması

a. Dönem İçi Satın Alma
b. Dönem İçi Yeni Kiralama
c. Erken Kapatma Opsiyonu
d. Dönem Sonu Satın Alma
e. Dönem Sonu Yeniden Kiralama
 
14. Karşılaştırmalar

a. Finansal Kiralama & Banka Kredisi Karşılaştırması
b. Finansal Kiralama & Öz Kaynak Karşılaştırması
c. Operasyonel Kiralama & Banka Kredisi Karşılaştırması
 
Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın;
 
Ph:   + 90  216 688 74 94 
Fax: + 90  216 688 74 95    
info@dinamo.co