Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

 
 
Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırım projelerinin hazırlanması ve/veya değerlendirilmesi alanında sorumlulukları olan profesyonellerin, yapılması planlanan orta ve uzun vadeli yatırımlar ile ilgili başta risk yönetimi olmak yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlara hakim olmalarını ile yatırımların verimlilik ve karlılık düzeylerini analiz edebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Eğitim sonucunda katılımcılar:
 
 • Yatırım ve Yatırım Finansmanı Kavramı
 • Yatırım Türleri ve Evreleri
 • Yatırım Projelerinde Talep Tahmini ve Kapasitenin Belirlenmesi
 • Yatırım Projelerinde Riskler ve Yönetimi
 • Yatırım Projelerinin  Finansal Olarak Düzenlemesi
 • Yatırım Finansman Kaynakları ve Mukayesesi
 • Teknoloji ve Yatırım ile Üretim  Maliyetine Etki Eden Diğer Faktörler
 • Gelir ve Nakit Akışı Kavramları Arasında Benzerlik ve Farklar
 • Yatırım Projesi Mali Performans Kriterleri ve Analizi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 
Kimler Katılmalı
 
 
Yatırım kredileri pazarlama ve tahsis alanında sorumluluk taşıyan finansal sektör profesyonelleri, bankacılar, leasing sektöründe çalışanlar, yatırımcılar, yatırım konusu makine satıcıları, yatırım danışmanları, sigorta şirketleri,  yatırım finansmanı ile ilgili diğer kişiler.
 
 
İçerik
 
 
1.YATIRIM ve SANAYİ YATIRIMLARI
 • Yatırım ve Yatırımcı Kavramı
 • Yatırımların Özellikleri
 • Sanayi Yatırım Kavramı
 • Proje ve Yatırım Projesi Kavramı
 • Yatırım Evreleri ve Yatırıma Başlanması
 • Yatırım Türleri ve Banka Açısından Farklılıkları
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesindeki Amaçlar
 • Grup Çalışması
 
2.YATIRIM PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE EKONOMİK YÖNDEN YAPILACAK ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
 • Sektörde Şimdiye Kadarki Gelişmelerin İncelenmesi
 • Sektörde Gelecekteki Gelişmelerin Tahmini
 • Talep Tahmin Yöntemleri
 • Kuruluşun Pazar Payının Tahmini ve Fiyatlandırma
 • Kapasitenin Belirlenmesi
 • Kapasitenin Belirlenmesinde Teknik ve Mali Etkenler 
 
3. YATIRIM PROJELERİNDE RİSKLER VE YÖNETİMİ
 • Pazar riski
 • Ham madde riski
 • Finansal riskler
 • Proje tamamlanma riski
 • Teknoloji riski
 • Hukuki riskler
 • Çevresel riskler
 • Diğer riskler
 • Sözleşme tipleri ve yönetimi
 • Vaka Çalışması 
 
4. YATIRIM PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE MALİ YÖNDEN YAPILACAK ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
 • İşletme Sermayesi ve İşletme Sermayesini Belirleme Yöntemleri
 • Yatırım Projelerinin Mali Yönden Düzenlenmesi
 • Tahmini Dönen Varlık Unsurlarının Dönemler İtibariyle Hesaplanması
 • Yatırımlar Tamamlandığında Toplam Yatırım Tutarının Finansmanı
 • Yatırım Finansman Çeşitleri ve Farklılıkları
 • Yatırım Projelerinin Mali Yönden Değerlendirilmesi
 • Finansal Analiz
 • Vaka Çalışması 
 
 5. YATIRIM PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 • Başa baş Noktası Analizi
 • Net Bugünkü Değer Yöntemi
 • İç Verim Oranı Yöntemi
 • Geri Ödeme Süresi Yöntemi
 • Borç Karşılama Oranı Analizi
 • Yardımcı  Ekonomik Değerlendirme Analizleri
 • Vaka Çalışması
 
 6.YATIRIM PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE TEKNİK YÖNDEN YAPILACAK ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
 • Teknolojik Gelişme
 • Teknoloji Seçimi ve Uygulanması
 • Teknoloji Transferi
 • Yatırım Projelerinin Temel Teknik Konuları
 • Yatırım Maloluşu Hesaplamaları
 • Üretim Maloluşu Hesaplamaları

 

Eğitimde Excel uygulamaları kullanılacak olup, katılımcıların eğitim süresince Excel 2007 veya 2010 yüklü laptop bulundurmaları gerekmektedir.

 
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi  verilecek  olup eğitim materyalleri tarafımızca temin edilecektir.
 
 
Eğitim Direktörü: Fatih Kuran, CPFS, CPPPS

 

Dinamo Eğitim ve Danışmanlık kurucusu  Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme ve Duke Üniversitesi Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır. Institute for Public Private Partnerships ( USA ) ve Loughborough Üniversitesi (UK) tarafından verilen Certified PPP Specialist ve Certified Project Finance Specialist profesyonel sertifikasyonlarına ve Middlesex Üniversitesi ve IFF(International Faculty of Finance) tarafından lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonuna sahiptir. Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri , birlik ve  dernekler  ile çeşitli sanayi kuruluşlarına  proje ve yatırım finansmanı, leasing, finans uygulamaları ve yönetimi , finans matematiği ve finansal modelleme  eğitimleri vermekte , danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmakta, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir.
Dinamo Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti 2005 yılından beri Dünyanın Leasing eğitim ve danışmanlık konusunda lider şirketi Amembal&Associates’in (www.amembalandassociates.com) Türkiye  temsilcisidir.

 
Eğitim ücreti:  1.350 TL + % 18 KDV (kişi başı ücrettir; aynı şirketten  3 ve daha üstü katılımlarda ücret 1.275 TL + % 18 KDV olarak uygulanır).
 
Eğitim ücretine, ikramlar, öğle yemekleri, eğitim dokümanları ve sertifika dahildir.
 
Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın:
Ph:   + 90  216 688 74 94+ 90  216 688 74 94
Fax: + 90  216 688 74 95