Değerleme


Mal ve hizmetler in değer ini potansiyel alıcıların varlığı ile talebin oluşmasının belirlediği günümüzde, şirket değerlemesi, gerek satış ve birleşme gibi işlemlerde, gerekse bu işlemler haricinde ihtiyaçlara yönelik yapılan çalışmalarda şirketin geçmişi, bugünü ve geleceğini değerlendirmeyi gerektirir ve müzakere süreçlerinde esas teşkil eder. Bu süreçte, özellikle şirket geleceğinde var olan potansiyelin değerinin nasıl tespit edildiği kritik önem taşımaktadır.
 
Amacımız 

Şirket değerleme sürecinde, değerin gerek satış &birleşme, gerekse diğer işlemler için adil ve güvenilir belirlenebilmesi için doğru analizleri gerçekleştirerek değer tespiti yapmaktır.
 
Farkımız


Değerleme, defter değeri, piyasa değeri, varlık değeri ve iskontolu nakit akışı (discounted cash flow DCF) olmak üzere 4 farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk 3 yöntem şirketin geçmişi veya bugünü üzerine odaklanmıştır. Dinamo olarak şirket değerlemede özellikle şirketin veya projenin gelecekteki faaliyetlerini ve potansiyelini dikkate alması bakımından iskontolu nakit akışı değerleme yönteminin diğer yöntemlere göre belirgin üstünlüğü olduğuna inanıyoruz. Zira diğer 3 yöntem özellikle hızlı büyüme aşamasında olan potansiyeli yüksek şirketlerin değerlemesinde şirketin gelecekteki potansiyeli dikkate almadıkları için iskontolu nakit akış yöntemi kadar kabul görmemektedirler. İskontolu nakit akışı yönteminde, finansal modelleme ve fizibilitenin doğru yapılandırılması ve Monte Carlo dahil hassasiyet analizlerinin yapılması yolu ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri bütünleştirerek şirket değerlemesi konusunda dünya standartlarında hizmet sunmaktayız.
 
Hizmetlerimiz

Değerleme alanında sunduğumuz hizmetlerimiz ana başlıklar itibariyle şu şekildedir:

·         Değerlemeye konu şirket ve/veya projenin modellemesi,

·         Geleceğe dönük potansiyel dikkate alınarak modelin şekillendirilmesi

·         Hassasiyet analizleri ile en iyi ve en kötü senaryo tespiti

·         İskontolu nakit akışı ile bugünkü minimum ve maksimum değer tespiti

·         Kritik proje girdilerinin belirlenmesi

·         Değerleme raporu ve uygunluk görüşü

·         Şirket birleşme ve satın alma projelerinde fiyat analizleri

·         Finansal fizibilite çalışması ve raporlaması

·         Değerlemenin konu olduğu süreç ile ilgili yönetim desteği