Leasing ve Araç Kiralama Şirketleri için Modelleme ve Yapılandırma


Leasing doğası gereği birçok detayı barındıran ve bu detayların sağlıklı bir şekilde yönetilmesini gerektiren bir finansman şeklidir. Leasing şirketleri, etkin şirket yönetimini sağlamak için süreç bazlı çalışarak her bir aktiviteyi net bir şekilde tanımlamalı ve şirket genelinde bütünleşmeyi sağlamalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için ise şirket yapılandırması ve modellemesi hayati önem taşımaktadır.

 
Amacımız

Leasing ve araç kiralama alanında faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen şirketlerin doğru şirket modeli ve yapılandırması ile hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.
 
Farkımız

Leasing konusunda edindiğimiz yerel ve uluslar arası tecrübemiz, leasing eğitim ve danışmanlığı konusunda dünyada ilk ve en etkin kuruluş olan ve Türkiye temsilcisi olduğumuz Amembal & Associates’le işbirliğimiz bu alanda yapılandırma ve modelleme ihtiyacı bulunan firmalar için benzersiz bir imkân sunmaktadır.
 
Hizmetlerimiz

·         Şirket strateji, iş modeli, hedefleri ve uygulamalarını gözden geçirmek
·         Büyük resmi anlamak
·         Doğru süreçleri, modelleri ve politikaları belirlemek
·         Ana risk ve kontrol noktalarını belirlemek
·         Düzenli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak
·         Bu unsurların hayata geçirilmesinde kullandığımız süreç analizinin amacı şu şekilde tanımlanabilir:
·         Departman fonksiyonlarının standardizasyon ve otomasyonu
·         Kullanıcı tecrübelerinin politika, süreç ve stratejilerin anlaşılması amacıyla değerlendirilmesi
·         Sorumluluk ve süreçlerin şematik tanımı
·         Değer ve hizmet performansının yönetimi
·         Risklerin analizi ve giderilmesi
·         Rekabet avantajları ve artırılabilir karlılık
·         Artan müşteri memnuniyeti

 
Hizmetlerimizin İçeriği

Yukarıda belirtilen ana unsurlar ve misyon çerçevesinde hizmetlerimizin içeriği şu şekilde sıralanabilir:
 
1. Stratejinin gözden geçirilmesi
·         Stratejiyi konumlandırma
·         Sektördeki en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler
2.Operasyonel model ve yetki matrislerinin gözden geçirilmesi
3. Mevcut/ hedeflenen ürün ve hizmet portföyünün gözden geçirilmesi
·         Yeni ürün ve hizmet imkanları
·         Verimlilik, rekabet gücü ve karlılığın artırılması
·         Risk ve getirinin dengelenmesi
4.Politikaların geliştirilmesi
·         Kredi risk politikaları
·         Muhasebe ve fonlama politikaları
5. İş süreçleri analiz ve tasarımı
6. Kritik operasyonel risk ve kontrolleri matrisi
7. Operasyonel prosedürler
 
Bu adımların hayata geçirilmesinde, sağlanacak mutabakat çerçevesinde belirlenen yol haritası ile anket, toplantı ve birebir görüşmeler ile işleyiş hakkında detaylı bilgi edinilmekte; gerek üst yönetim, gerekse çalışanlar ile beyin fırtınası, değerlendirme ve bildirim toplantıları yapılarak en sağlıklı sonuçlara ulaşılması sağlanmaktadır.
 
Süreç sonunda hazırlanan yazılı raporda, süreçler; kontrol matrisleri, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra, iş tanımları, formlar ve ana performans indikatörleri gibi faktörler de oluşturularak şirket yapılandırması ve modellemesi tamamlanmaktadır.