PPP (Kamu Özel Sektör İş Ortakları) Danışmanlığı

PPP Hakkında

PPP dünyada son 10 yıla damgasını vurmuş; büyüme eğilimi içinde olan çok önemli bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce kamu tarafından kısıtlı finansman ve insan kaynağı ile sınırlanan yatırım projeleri, bu yeni yöntemle özel sektör tarafından kaynakları sağlanarak işletilmekte; bununla birlikte kamunun denetim ve gözetiminde kalmaya devam etmektedir. Geçmiş deneyimler farklı PPP yapıları ile gerçekleştirilen projelerin geleneksel kamu yatırımlarına göre çok daha verimli ve düşük maliyetli olduğunu göstermektedir.
 
Farkımız

Proje ve yatırım finansmanı konusunda yerel ve uluslararası bilgi ve tecrübemiz ile konunun global örneklerinden faydalanarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti:
PPP’nin kamu ve özel sektör kaynaklarının en verimli kullanımı ile daha kısa sürede ve üstün hizmet kalitesi ile gerçekleşmesi,
Yatırımcıları bilgilendirerek, PPP projelerinin analiz, yönetim, risk süreçlerini en iyi şekilde belirleyip karlılıklarını artırmaları
PPP projelerinin değerlemesi ve ihale sürecinde özellikle fiyatlama ile ilgili danışmanlık ile artı değer sağlamaktadır.
 
Hizmet Alanlarımız 

 

·         PPP’ye uygun olabilecek projelerin tespiti.

·         Proje risk analizi, finansal modelleme ve finansal fizibilitenin hazırlanması.

·         Kamu payına düşen risklerin parasal değerinin belirlenmesi ve minimum risk taşıyacak şekilde yönetimi.

·         Proje bazlı minimum performans kriterlerinin belirlenmesi.

·         Optimum iş modeli ve hizmet birim fiyatlarının ihale öncesi oluşturulması.

·         Fonlama kaynağı açısından maksimum rekabet ortamı sağlayacak ‘Bankable’ PPP ihalesi ön çalışmasının gerçekleştirilmesi.

·         İhale sürecinin ve teklif değerlendirme süreçlerinin optimum risk, maksimum karlılık anlayışı ile analizi ve yönetimi.

 
Danışmanlık Hizmetleri İçeriğimiz 

 

·         Farklı proje tipleri bazında risk analizi ve yönetimi.

·         Proje finansal model, nakit akış, finansal fizibilite çalışmaları.

·         Proje hassasiyet analizleri ve birim hizmet bedeli tespiti.

·         Monte Carlo dinamik hassasiyet analiz çalışması.

·         Müzakere alt yapısının ve kriterlerinin belirlenmesi.

·         İhale süreci ve teklif değerlendirme aşaması finansal danışmanlığı.

 

·         Risk yönetim amaçlı sözleşmeler in finansal danışmanlığı