Proje Finansal Fizibilite ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 

Proje Finansal Fizibilite ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansal Fizibilite ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri broşürümüzü pdf olarak indirmek için lütfen tıklayınız.

1.  Finansal Model

2.  Risk Analizi

3.  Finansal Fizibilite Raporu

4.  Finansal Danışmanlık

 

1.  Finansal Model

 

 • Proje ile ilgili kritik girdilerin belirlenmesi.
 • Proje girdilerinin değişimine ve proje performansının farklı senaryolar ile test edilebilmesine imkan sağlayacak Excel üzerinde çalışan dinamik finansal model çalışması. (Finansal model tarafınızca üzerinde her türlü değişimi yapabilmenize imkan sağlayacak şekilde şifresiz olarak paylaşılacaktır.)
 • Proje ile ilgili projeksiyonlarının yapılması (gelir ve gider kalemleri, yatırım maliyeti, işletme sermayesi ihtiyacı vb.)
 • Proje ile ilgili finansal tablolar ile nakit akışlarının çıkartılması
 • Sponsor sermaye maliyetinin tespit edilmesi(WACC)
 • Proje ile ilgili finansal performans , proje değeri (NBV), karlılık (IRR, MIRR), sermaye geri dönüş süresi (iskontolu ve iskontosuz geri ödeme süreleri- payback period) ve borç geri ödeme performansı (BSKO, KSKO, PSKO) hesaplamalarını da içeren kapsamlı bir finansal fizibilite çalışması.
 • Finansal modelde finansal analiz sonuçlarının tek bir platform üzerinde daha kolay incelenmesi amaçlı grafik görsel destekli bir kontrol paneli oluşturulması.
 • Hassasiyet Analizi: Proje girdilerinin değişiminin proje finansal performansına etkisini ölçmeye yöneliktir.
 • Satış hacmi
 • Satış fiyat seviyeleri
 • Üretim hacmi
 • Ham madde maliyeti
 • Yatırım maliyeti
 • İşletme giderleri
 • İşletme sermayesi ihtiyacı
 • Enflasyon
 • Devalüasyon
 • Kredi Faiz Oranı
 • vb.

 

 • Farklı senaryoların oluşturulması ve değişken koşullarda proje performansının test edilmesi.
 • Ölçek Analizi: Farklı iş modeli alternatiflerinin finansal açıdan değerlendirilerek doğru seçimin yapılmasına imkan sağlar.

*Proje finansal model yatırımcı (sponsor) tarafından sağlanan olan Proje Teknik Fizibilitesi baz alınarak gerçekleştirilir ve sağlanan verilerin doğru olduğu kabul edilir.

 

2.  Proje Risk Analizi

Yapılan hassasiyet ve senaryo analizleri baz alınarak projenin iş modelinin geliştirilmesi ve bankabilitesinin arttırılmasına yönelik öneriler getirilmesi. Proje ile ilgili majör ve minör nitelikteki risklerin belirlenmesi. Proje riskleri ile ilgili açıklamalar ve risklerin yönetilmesi, ortadan kaldırılması ya da transfer edilmesi için danışmanlık sağlanması.

 

3.  Finansal Fizibilite Raporu

Proje performans kriterlerinin, yapılan değişik senaryolar ve hassasiyet analizleri baz alınarak, yeterli olup olmadığına bağlı olarak projenin finansal anlamda yapılabilirliğini "Pozitif" veya "Negatif" olarak değerlendiren uzman raporu.

 

4.  Finansal Danışmanlık

Finansal kuruluşlar ile yapılacak müzakere sürecinde aşağıdaki konularda danışmanlık sağlanması.

 • Finansal model ve finansal fizibilite ile ilgili finansal iletişim sağlanır.
 • Projeye en uygun borçlanma koşullarının sağlanması ile ilgili danışmanlık (faiz, vade, optimum öz kaynak oranı ve zamanlaması, proje nakit akışına uygun kredi geri ödeme yapısı oluşturulması, komisyonlar vb.)
 • Kredi müzakere sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık (kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)

Dinamo, Türkiye’deki pek çok yerli ve yabancı banka, leasing şirketi ve her kesimden yatırımcılara proje finansmanı, leasing ve PPP (Kamu Özel Ortaklığı) alanlarında danışmanlık hizmetleri veren alanının lider kuruluşudur.

 

Hizmet verdiğimiz sektörler

 • Enerji Projeleri (HES, RES, Güneş, Jeotermal, Termal vb.)
 • Otel Projeleri
 • AVM Projeleri
 • Gayrimenkul Projeleri

 

*Fizibilite çalışmaları yatırımcıların ve/veya finansman sağlayıcıların talepleri doğrultusunda İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir.